ราคาหลักทรัพย์

Email This Print This EN
ชื่อย่อหุ้น: IVL สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 57.00 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 34,952,400
วันก่อนหน้า: 56.00 ราคาเปิด: 55.25
เปลี่ยนแปลง: +1.00 % เปลี่ยนแปลง: +1.79
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 56.75 / 897,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 57.00 / 338,800
ช่วงราคาระหว่างวัน: 55.25 - 57.25 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 34.00 - 59.50
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มีนาคม 2561 (16:35)
Chart Type